اطلاعات تماس نواحی

نام ناحیه نام مدیر برق ناحیه تلفن مدیر برق ناحیه نام مسئول خدمات مشترکین تلفن مسئول خدمات مشترکین کد پستی نشانی
ناحیه یک بندرعباس جبار هاشمي 32220440 حمید دژند 32225015-32224019 7913954179 بندرعباس، میدان 15 خرداد (فلکه برق)
ناحیه دو بندرعباس محمد محمودی 33670961 -33671179 پور سبزعلي 33671181 -33671182-33670960 بلوار امام خمینی، جنب پایگاه هوایی
ناحیه سه بندرعباس مصطفی ترک زاده 33687621-33687620 مهران ساربانی 33687622-33687625 بلوار امام خمینی، روبروی فروشگاه اتکا
ناحیه چهار بندرعباس بهرام زارع پور 33318041 کیان عامری 33318048 بلوار امام خمینی، شهرنمایش
روئیدر خالد فراخور 33242727-33243353 حمدي نسب 33243354-33242727-33243355
هرمز صادق رامشک 35322345 زرنگاري 35322544-35322549
بستک جاسم دهگري 44322115-44322041 زحمت کش 44323460-44322767
جناح محمد داغ بلندان 44342040-44342400 زيني 4434335-44342040
چارک محمد علی پارسا 44280291 زارعي 44281092-44280650
جاسک مهدی صادقی 42522850-42522221 دريايي 42522850-42522853
سیريک هادی جمعه پور 42373564 زارعي 42374450
پارسیان ناصح نصوری 44622725 نکهت یار 44623800-44627004-44624011
میناب کیوان براتی 42223358-42224522 سلامتی هرمزی 42223552-42223772-42223358-42228454
بندرلنگه علی صفری زاده 44222580 تاجیک 44221001-44224855
بندرخمیر محسن مرادی 33223478-33222461 کرم زاده 33223224-33222254
حاجي آباد احمد حاتمی 35422651-35422652 جهان نجاتي 35422227-35423547
رودان محمود انصاری 42882063-42882068 روح الله داوری 42882448-42883984-42883649
قشم سلمان درس خوان 35227750-35227710 زارعي 35222113-35222113-
بشاگرد محمدامین ذاکری دوراعي
هشتبندي عبدالرضا سهرابی راستي
رضوان منصور صمدی 32523224-32523280 ارباب خواه 32525080

آمار اطلاعات تماس نواحی

  • بازدید شما 1
  • بازدید امروز 37
  • بازدید ماه 157
  • بازدید سال 238
  • بازدید کل 8459