مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

شرح پروژه و فعالیت ها

1- ایجاد ساختار سازمانی مناسب و کارآمد با حفظ اصول فرماندهی حادثه و با مسئولیت مستقیم بالاترین مقام

2- ارتقاء آمادگی و تاب‌¬آوری صنعت برق به منظور تسهیل مدیریت شرایط اضطرار

3- سیاست¬گذاری، ابلاغ، نظارت بر برنامه¬ها از طریق نیازسنجی، برآورد و تصویب اعتبار مورد نیاز

4- نظارت بر طراحی و استقرار سامانه فرماندهی حادثه بصورت منطقه‌ای و کشوری (ICS)

5- نظارت بر ایجاد و به روز رسانی بانک¬های اطلاعاتی مورد نیاز

6- ابلاغ و نظارت بر اجرای ضوابط فنی و دستور¬العمل¬های مرتبط

7- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل بکارگیری مولدهای برق اضطراری

8- رصد و پایش تهدیدات صنعت برق و ارائه هشدار‌های به موقع

9- نظارت بر اجرای طرح های کاهش آسیب پذیری و استمرار فعالیت در شرایط اضطرار (BCP)

10- بهره‌مندی از تجربیات خبرگان صنعت برق با بکارگیری مدل های مدیریت دانش

11- فرهنگ‌سازی و نهادینه سازی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل از طریق طرح ریزی، تصویب و نظارت بر اجرا و شرکت در آموزش¬ها ،کارگاه و سمینارهای تخصصی داخلی و خارجی

12- تصویب، ابلاغ و نظارت بر اجرای مانورهای هدفمند تخصصی

13- برنامه‌ریزی و راه¬اندازی اطاق فکر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

14- بررسی، تصویب و نظارت بر انجام تحقیقات و پژوهش¬های مورد نیاز