خط مشی یکپارچه شرکت

شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت برق کشور؛ مسئولیت توزیع برق بصورت مطمئن و پایدار و تامین و عرضه برق با رویکرد اقتصادی در چهارچوب قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه و در راستای دستیابی به اهداف شرکت و در چهارچوب مقررات – سیاستها - برنامه ها و استانداردها و ضوابط اجرایی وزارت نیرو از جمله استانداردهای ناظر به کیفیت برق ، قابلیت اطمینان و تلفات شبکه و همچنین مقررات ناظر بر پرداخت بهای برق و با رعایت اصول بازرگانی و اقتصادی را در استان هرمزگان    عهده دار است و در مسیر چشم انداز خویش و در راستای بهبود مستمر فرآیندها، تعهد به محیط زیست ، ایمنی و بهداشت و برآورده سازی انتظارات تمامی طرفهای ذینفع ، اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه مبتني بر استانداردهای ISO9001:2015, ISO14001:2015, HSE-MS, OHSAS18001:2007  نموده و رویکردها و اهداف کلان خویش را به شرح زیر اعلام و به آنها متعهد میداند :

  • ارتقای مداوم کيفيت و اثربخشی خدمات و فرآیندها مبتنی بر استانداردها و ضوابط و مقررات
  • ارتقای سطح فرهنگ و نهادینه کردن نگرش سیستمی و خدمات ناب به مشترکین
  • بکارگیری فناوریهای نوین همگام با معیارهای جهانی
  • سرمایه گذاری و پشتیبانی از پژوهش های کاربردی بخش توزیع برق
  • ارتقا و بهسازی سرمايه هاي انسانی در سطوح مختلف و توسعه مدیریت مشارکتی
  • بهسازی و مديريت اثربخش بر دارائي هاي فیزیکی شرکت
  • گسترش تعاملات و ارتباطات با تمامی طرفهای ذینفع
  • پیشگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی، حفظ منابع و کاهش مصرف انرژی
  • افزایش سطح ایمنی، کاهش مخاطرات و پیشگیری از صدمات و بیماریهای شغلی کارکنان
  • مدیریت اثربخش عملکرد کیفیتی، بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی پیمانکاران

اينجانب با اعتقاد راسخ بر اصول اخلاقي و قانوني خویش، اميد دارم كه همگان در تمامي سطوح، ضمن پایبندی به ارزشهای بنیادین، با همدلي، همفكري و همكاري مجدانه در راستای دستیابی به مقاصد عالی و اهداف کلان شرکت مشارکت و همیاری نمائيم.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل