جستجو

تذكر : براي استفاده از جستجوگر زير به نكات زير توجه نماييد :
براي استفاده از امكان جستجو در سايت حتما بايد به اينترنت متصل باشيد.
براي جستجوي كلمه مورد نظر در كل اينترنت گزينه "Web" را كليك نماييد.
براي جستجوي فايل ها با پسوند هاي مختلف ابتدا جمله ي "filetype:" را نوشته سپس روبروي آن نوع يا پسوند فايل را بنويسيد مانند : "filetype: pdf" و يا "filetype: doc"