ارتباط با مسئولین پورتال

ردیف نام و نام خانوادگی سمت آدرس پستی تلفن پست الکترونیکی سازمانی
1 بهزاد حبیب زاده کارشناس فناوری اطلاعات
هرمزگان، بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی، جنب شهرک مسکونی زیتون
07631201113 habibzadeh[at]hedc.co.ir