اخبار

نخستین اقدام فراگیر 1400 برای عبور از پیک تابستان اجرا شد

IMG_0028.JPG

 

 

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از اجرای نخستین مانور بهینه سازی شبکه توزیع برق با محوریت عبور از پیک تابستان خبر داد.

 مصطفی طبیبی افزود: این مانور همزمان با سراسر کشور در تمام شهرستانهای استان برگزا شد. در این پروژه اصلاح شبکه، تبدیل شبکه سیم به کابل خود نگهدار، احداث پست هوایی، تعدیل روشنایی معابر، توسعه نقاط مانور و بهبود ظرفیت انتقال بار، بهینه سازی و رفع اشکال فیدرهای پر عارضه، رفع اتصالات سست، افزایش پایداری شبکه و افزایش قابلیت اطمینان انجام گرفت.

وی از دیگر اهداف مانور را ارتقای سطح آمادگی پرسنل به منظور مقابله با بحران های احتمالی، کاهش خاموشی ها و انرژی توزیع نشده در تابستان برای پایداری شبکه در ساعات اوج بار عنوان کرد.

   در این مانور 589 فیدر فشار متوسط و ضعیف و 614 نقطه با اتصالات سست بهینه سازی و رفع عیب شد.تعدیل بار یکهزارو 90 چراغ روشنایی معابر نیز از اقدامات اجرا شده در مانور بهینه سازی شبکه توزیع برق بود.

 


درج نظر