اخبار

اجرای مانور کاهش مصرف در سازمانهای استان هرمزگان

DSC_2147.JPG

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان از اجراي مانور سنجش آمادگي ادارات و سازمان هاي استان هرمزگان براي گذر از پيك تابستان ١٤٠٠  به منظور پايش ميزان آمادگي تمامي سازمان ها و ادارات در راستاي فرهنگ سازي مديريت مصرف برق در تابستان خبر داد.                                 

   مهندس هاجر عبدی در اين باره گفت : مانور کاهش مصرف برق ادارات به منظور پايش ميزان آمادگی تمامي  سازمانها و دستگاههای اجرایی هرمزگان در راستاي فرهنگ سازي مديريت مصرف برق در عبور از پیک تابستان سال ۱۴۰۰ در روز سه شنبه هفتم ارديبهشت در شرکت های صنعت آب و برق استان هرمزگان اجرا شد. 

به گفته وی این مانور  ابتدا به صورت آزمایشی در تمام شركت هاي صنعت آب و برق استان هم زمان  با سراسر کشور اجرا شد. مانور سراسری نیز روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه  در دستگاههای اجرایی سراسر کشور به منظور شروع اقدامات عملی اصلاح الگوی مصرف در دستگاههای اجرایی و اتخاذ راهکارهای عملیاتی با هدف فرهنگ سازي مديريت مصرف برق و افزایش تاب آوری شبکه و سنجش آماده به كاري ديزل ژنراتورها،  برگزار می شود.


درج نظر